ABM TENGAH – OPERATOR BACKHOE LOADER TAHAP 2 (BHL2)

Operasi Jentera Loji merujuk kepada kenderaan berat, yang direka khas untuk melaksanakan tugas pembinaan, yang paling kerap melibatkan operasi tanah. Ia juga dikenali sebagai jentera berat, kenderaan berat, peralatan pembinaan atau peralatan kejuruteraan. Ianya terdiri daripada empat sistem peralatan: melaksanakan, daya tarikan, struktur, dan kawalan kuasa. Operasi Jentera Loji dikawal selia oleh Factories and Machinery […]

14 students enrolled

Operasi Jentera Loji merujuk kepada kenderaan berat, yang direka khas untuk melaksanakan tugas pembinaan, yang paling kerap melibatkan operasi tanah. Ia juga dikenali sebagai jentera berat, kenderaan berat, peralatan pembinaan atau peralatan kejuruteraan. Ianya terdiri daripada empat sistem peralatan: melaksanakan, daya tarikan, struktur, dan kawalan kuasa. Operasi Jentera Loji dikawal selia oleh Factories and Machinery Act 1967 (Act 139) & Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia. Industri Operasi Jentera Loji termasuk mesin seperti backhoe loader telah mengalami tingkat pertumbuhan hampir 6% di seluruh dunia selama 10 tahun terakhir. Permintaan ini didorong oleh keperluan untuk pembinaan baharu. Secara tidak langsung telah meningkatkan peluang pekerjaan di dalam kerja pembinaan seperti pengendali jentera berat. Antara operasi utama kerja backhoe loader ialah pemeriksaan rutin, melaksanakan teknik pergerakan backhoe loader, merancang aktiviti kawasan kerja, melaksanakan teknik operasi backhoe loader dan mematikan operasi backhoe loader. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelatih mengenai kaedah pengendalian backhoe loader, aspek-aspek amalan keselamatan dan etika kerja semasa bekerja.

MODUL LATIHAN

1
OPERATOR BACKHOE LOADER TAHAP 2 MODUL LATIHAN
2
OPERATOR BACKHOE LOADER TAHAP 2 MODUL LATIHAN PREVIEW

SLAID PENGAJARAN

1
M01 : PENGENALAN KEPADA BACKHOE LOADER
2
M02 : PERUNDANGAN
3
M03 : KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN
4
M04 : PEMERIKSAAN AWALAN
5
M05 : PENGUJIAN AWALAN PERGERAKAN
6
M06 : MERANCANG AKTIVITI KAWASAN KERJA
7
M07 : TEKNIK OPERASI LOADER
8
M08 : TEKNIK OPERASI BACKHOE
9
M09 : PENAMATAN OPERASI BACKHOE LOADER

VIDEO

1
KA07 3-6 BACKHOE LOADER OPERATOR L2 BHL2
2
KA08 1-11 BACKHOE LOADER OPERATOR L2 BHL2
3
KA08 2-11 BACKHOE LOADER OPERATOR L2 BHL2
4
KA08 5-11 BACKHOE LOADER OPERATOR L2 BHL2
5
KA08 10-11 BACKHOE LOADER OPERATOR L2 BHL2
• ABM WILAYAH UTARA
• ABM WILAYAH TENGAH
• ABM WILAYAH SELATAN
• ABM WILAYAH TIMUR
• ABM WILAYAH SARAWAK
• ABM WILAYAH SABAH
SPECIFIC REQUIREMENTS (YOUTH)
1. Age: 21 years old and above
2. Completed Form 5
3. Possess a valid D class driving license

SPECIFIC REQUIREMENTS (PERSONEL)
1. Is 21 years old and above
2. Completed Form 5
3. Has at least 6 months working experience in related trade

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review