ABM TENGAH – OPERATOR HYDRAULIC EXCAVATOR TAHAP 2 (EXH2)

Kerja-kerja tanah seperti pembersihan kawasan, penggalian, pendataran, pemotongan tanah, penyimpanan bahan, mengangkat beban, pemotongan cerun, pemunggahan bahan dari tebing, menggali tebing lurus dan pengemasan cerun di dalam industri Pembinaan adalah salah satu tugas utama yang mencabar serta memerlukan tahap pengetahuan dan kemahiran yang khusus serta keselamatan yang tinggi. Antara masalah dalam industri Pembinaan di Malaysia […]

Kerja-kerja tanah seperti pembersihan kawasan, penggalian, pendataran, pemotongan tanah, penyimpanan
bahan, mengangkat beban, pemotongan cerun, pemunggahan bahan dari tebing, menggali tebing lurus
dan pengemasan cerun di dalam industri Pembinaan adalah salah satu tugas utama yang mencabar
serta memerlukan tahap pengetahuan dan kemahiran yang khusus serta keselamatan yang tinggi.
Antara masalah dalam industri Pembinaan di Malaysia yang melibatkan kerja-kerja penggunaan jentera
berat adalah seperti jentera terbalik, tertimbus oleh runtuhan tanah, jentera terbakar, terkena renjatan
elektrik, gelongsoran tanah akan menyebabkan kos operasi, penyelenggaraan dan masa meningkat. Risiko
kemalangan yang tinggi berpunca daripada kurangnya tahap kemahiran dan pengetahuan pekerja
dalam menganalisa kerja yang dijalankan.
operator Hydraulic Excavator adalah individu yang akan menjalankan tugasan seperti memeriksa
jentera, memeriksa tapak kerja, dan melaksanakan tugasan yang diberi mengikut kaedah, prosidur kerja
yang betul dan tahap keselamatan bagi mengelakkan daripada berlaku masalah kepada operasi industri
tersebut.

MODUL LATIHAN

1
HYDRAULIC EXCAVATOR TAHAP 2 MODUL LATIHAN
2
HYDRAULIC EXCAVATOR TAHAP 2 MODUL LATIHAN PREVIEW

SLAID PENGAJARAN

1
M01 EXCAVATOR PRE-START CHECKS
2
M02 EXCAVATOR OPERATIONAL CHECKS
3
M03 EXCAVATOR OPERATIONAL CHECKS
4
M04 EXCAVATOR MANOEUVRE TECHNIQUES
5
M05 EXCAVATOR OPERATING TECHNIQUE
6
M06 EXCAVATOR PRE-STOP CHECKS

VIDEO

1
KA01 1-1 HYDRAULIC EXCAVATOR EXH2
2
KA05 1-10 HYDRAULIC EXCAVATOR EXH2
3
KA05 7-10 HYDRAULIC EXCAVATOR EXH2
4
KA05 9-10 HYDRAULIC EXCAVATOR EXH2
5
KA05 10-10 HYDRAULIC EXCAVATOR EXH2
• ABM WILAYAH UTARA
• ABM WILAYAH SELATAN
• ABM WILAYAH TIMUR
• ABM WILAYAH SARAWAK
• ABM WILAYAH SABAH
SPECIFIC REQUIREMENTS (YOUTH)
1. Age: 21 years old and above
2. Completed Form 5
3. Possess a valid D class driving license

SPECIFIC REQUIREMENTS (PERSONEL)
1. Is 21 years old and above
2. Completed Form 5
3. Has at least 6 months working experience in related trade

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review