KEUSAHAWANAN PEMBINAAN TAHAP 1

Modul Keusahawanan Pembinaan Tahap 1 merupakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang ditawarkan oleh CIDB Malaysia untuk keperluan kemahiran dalam bidang pembinaan. Modul ini membincangkan bidang keusahawanan secara teori dan praktikal. Pemusatan modul ini adalah memfokuskan kepada asas keusahawanan untuk bidang pembinaan. Melalui pembacaan dan pemahaman modul ini, pelatih akan mendapat pendedahan mengenai asas keusahawanan dan […]

Modul Keusahawanan Pembinaan Tahap 1 merupakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang ditawarkan oleh CIDB Malaysia untuk keperluan kemahiran dalam bidang pembinaan. Modul ini membincangkan bidang keusahawanan secara teori dan praktikal. Pemusatan modul ini adalah memfokuskan kepada asas keusahawanan untuk bidang pembinaan.

Melalui pembacaan dan pemahaman modul ini, pelatih akan mendapat pendedahan mengenai asas keusahawanan dan asas perundangan perniagaan, asas pengurusan syarikat, asas operasi perniagaan & kewangan, asas operasi pemasaran & jualan dan asas rancangan perniagaan. Modul ini juga diharap dapat membantu untuk meningkatkan daya saing dan kebolehpasaran Personel Binaan, melengkapkan calon usahawan dengan latihan dalam bidang pengurusan dan teknikal melalui kursus yang berstruktur, meningkatkan kemahiran dan kompetensi usahawan dan menyerlahkan potensi peluang perniagaan dalam sektor pembinaan.

MODUL LATIHAN

1
KEUSAHAWANAN PEMBINAAN
2
KEUSAHAWANAN PEMBINAAN TAHAP 2 MODUL LATIHAN

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review