STATISTIK 2016 - 2020

KESELURUHAN KEMASUKAN

 • ABM TENGAH
 • ABM SELATAN
 • ABM TIMUR
 • ABM UTARA
 • ABM SABAH
 • ABM SARAWAK
 • CIDB TECHNOLOGIES

KEMASUKAN

2016
 • ABM TENGAH
 • ABM SELATAN
 • ABM TIMUR
 • ABM UTARA
 • ABM SABAH
 • ABM SARAWAK

KEMASUKAN

2017
 • ABM TENGAH
 • ABM SELATAN
 • ABM TIMUR
 • ABM UTARA
 • ABM SABAH
 • ABM SARAWAK

KEMASUKAN

2018
 • ABM TENGAH
 • ABM SELATAN
 • ABM TIMUR
 • ABM UTARA
 • ABM SABAH
 • ABM SARAWAK
 • CIDB TECHNOLOGIES

KEMASUKAN

2019
 • ABM TENGAH
 • ABM SELATAN
 • ABM TIMUR
 • ABM UTARA
 • ABM SABAH
 • ABM SARAWAK
 • CIDB TECHNOLOGIES

KEMASUKAN

2020
 • ABM TENGAH
 • ABM SELATAN
 • ABM TIMUR
 • ABM UTARA
 • ABM SABAH
 • ABM SARAWAK
 • CIDB TECHNOLOGIES

KEMASUKAN

2021
 • ABM TENGAH
 • ABM SELATAN
 • ABM TIMUR
 • ABM UTARA
 • ABM SABAH
 • ABM SARAWAK
 • CIDB TECHNOLOGIES